Yom Shlishi, 29 Tevet 5778

Coming Up

17Jan
01.17.2018 7:30 pm - 10:00 pm
Brotherhood Schmooze & Booze
18Jan
01.18.2018 12:00 pm - 12:20 pm
Shirah (Kehillah School)
18Jan
01.18.2018 3:45 pm - 4:45 pm
Torah Corps
18Jan
01.18.2018 5:45 pm - 5:45 pm
Kehillah School Closes Early at 5:45 pm
18Jan
01.18.2018 5:45 pm - 7:00 pm
Kehillah School Faculty Meeting
19Jan
01.19.2018 10:00 am - 10:30 am
Kehillah School Shabbat #1
19Jan
01.19.2018 11:00 am - 12:00 pm
Bim Bam Shabbat
19Jan
01.19.2018 11:00 am - 11:45 am
Kehillah School Shabbat #2